Auto

Myslíte na svou bezpečnost v autě i v případě vzniku požáru?

Pokud Vám záleží na zdraví všech přepravovaných osob v automobilu, měli byste být zodpovědní a brát bezpečnost vážně. Nestačí dodržovat pravidla silničního provozu, zákony, vyhlášky, mít zapnutý bezpečnostní pás a plnou lékárničku dle nejnovějších nařízení. Jsou věci, které Vám i ostatním v různých životních situacích mohou zachránit život. Mezi prostředky k řešení, ochraně a zabránění újmy na zdraví a majetku patří hasicí přístroj do auta. Koupíte jej v každé prodejně s autodoplňky.
hasící přístroj
 
Můžete si myslet, že se nemůže nic stát, Vaše auto je nové nebo zánovní, pravidelně servisováno, staráte se o něj řádně a s péčí, chodíte na pravidelné technické kontroly atd. Stát se může kdykoliv cokoliv a když nastane požár, každý se vyděsí a takřka začne panikařit.
 
A možná se stanete svědky i účastníky situace, kdy za pomoci Vašeho hasicího přístroje pomůžete ostatním v nesnázích. Jak říkají hasiči, každý hasicí přístroj se v případě požáru počítá a může pomoci bez ohledu na jeho velikost. Čím více řidičů s hasicími přístroji na místě zastaví a pomůže s hašením prvotního požáru, tím lépe. Každý člověk si musí uvědomit, že pokud je to v našich silách, je naší povinností pomoci druhým při ochraně nebo záchraně života a majetku. Ne, jen projet pomalu kolem a urputně vše fotit mobilem!


 automobil v plamenech
Hasící sprej:


• je cenově dostupný, skladnější
• lehce se s ním manipuluje
• můžete ho používat i dnem vzhůru
• při nižších teplotách bohužel zamrzá, ale po rozmrznutí jej lze znovu použít


• při větším požáru nestačí na úplné uhašení, hasící látky je méně
 
Hasící přístroj:


• nejvhodnější je práškový hasicí přístroj
• objemově by měl mít alespoň 2 kg hasící látky
• cenově se pohybuje od 400,- Kč


• před použitím stačí trošku protřepat
• je plně odolný mrazu
• možnost použití na plynné, kapalné a pevné hořlavé látky


Při vzniku požáru a hašení
–          při zjištění vzniku požáru, odstavte vozidlo ke krajnici a okamžitě se pokuste všechny spolucestující dostat ven, do bezpečné vzdálenosti–          pokud je požár velký a nezvládnete jej svépomocí uhasit, okamžitě volejte hasiče, linku 150
–          po příjezdu hasičů je informujte o případných chemických a jiných látkách ve vozidle, LPG atd.
–          uvědomte si, zda jste schopni i malý požár hasit, nepřeceňujte své schopnosti
–          buďte na hašení připraveni, po aktivaci hasicího přístroje je obsah vyprázdněn do několika desítek sekund
–          udržujte přiměřený odstup od vozidla, haste po směru větru
–          požár motoru haste zespod vozidla, nezvedejte kapotu
–          zamezte většímu přísunu vzduchu k ohni, neotevírejte všechny dveře vozidla, maximálně jen jedny
 
Hasicí přístroj případně hasicí sprej Vám nezabere v autě moc prostoru. Hasiči doporučují umístění pod sedadlo spolujezdce, případně do přední přihrádky. Je rychle po ruce, kdyby ho bylo zapotřebí.