Služby

Hromada povinností

Možná máte ve vašem bytovém domě vypsanou schůzi Společenství a budete volit výbor Společenství na další období. Nechat se do tohoto výboru zvolit je docela odvážný krok, protože výbor a obzvlášť jeho předseda, mají velkou zodpovědnost.

Vše začne zvolením výboru na schůzi Společenství, musí být zvolený odpovídajícím podílem hlasů, dle Stanov Společenství. Většinou hned po schůzi Společenství proběhne schůze výboru, kde se zvolí předseda a místopředseda. O obou schůzích se musí udělat zápis a musí se poslat na Krajský soud. Ale nejen zápis, nový výbor musí poslat notářsky ověřené čestné prohlášení, že jsou způsobilí vykonávat tuto činnost. Současně s výpisy a čestnými prohlášeními se odesílá i Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotek, který musí mít nalepenou kolkovou známku.

panelák

Už se začínáte ztrácet a říkáte si, jaké všechny má předseda SVJ povinnosti Homepartner.cz? A zápisem do rejstříku to teprve začíná. Od té chvíle je předseda zodpovědný za hospodaření domu, za veškeré opravy, za správnost rozúčtovávání společných nákladů za vodu či vytápění, za úklid společných prostor atd. Často předseda uklidňuje mezisousedské vztahy a nezřídka se na předsedu obracejí vlastníci i s věcmi, které rozhodně jeho povinností nejsou.

panelák

Ale nezoufejte! Pokud se ve vašem době nenajde nikdo z vlastníků, kdo by chtěl zodpovědnou funkci předsedy Společenství zastávat, můžete v dnešní době najmout externí firmu, např. Homepartner, která bude všechny povinnosti ohledně správy domu řešit za vás. Podle Občanského zákoníku nemusí být výbor Společenství složen pouze z vlastníků bytových jednotek, jak tomu bylo dříve, což mnohým Společenstvím značně ulehčilo práci, protože někdy byl v domě skutečně problém zvolit si výbor. Nechat se zvolit do výboru Společenství byste si měli důkladně rozmyslet.