Věda

Proč je dávná potopa světa, jak ji popisuje Bible, nereálná?

Jedním z nejznámějších biblických příběhů je Noemova archa. Noe byl tesař, kterému bylo Bohem uloženo postavit loď, konkrétně archu, předem daných rozměrů, a následně na ni umístit jeden pár od každého druhu zvířat. Bylo to proto, že Bůh se chystal seslat na svět potopu a zahubit tak veškeré lidstvo, neboť bylo hříšné. Ona potopa pak skutečně […]

Věda

Historie léčby rakoviny

Staří Egypťané tvrdili, že za rakovinu mohou bohové. Nicméně se rakovina ve starověkém Egyptě moc nevyskytovala. Důvodem bylo to, že se lidé nedožívali tak vysokého věku a i to, že životní prostředí bylo přeci jen čistší. Řecký lékař Hippokrates se domníval, že rakovinu způsobuje nadměrné množství černé žluči v těle. Staří Řekové byli již schopni […]

Věda

Dopady globální změny klimatu

Globální změny klimatu, známější pod nepřesným názvem Globální oteplování, jsou označením pro celkovou postupnou změnu především průměrné teploty ve světě a s tím spojených i dalších změn. Jelikož však tyto změny probíhají postupně, málokdo si jejich dopad plně uvědomuje.   Prvním otazníkem je, nakolik za zvyšování průměrné teploty mohou lidé, především svou zvýšenou produkcí oxidu uhličitého. […]