Schéma povinného a nepovinného očkování psů

Vzteklina samozřejmě není jediným onemocněním, proti kterému je potřeba pejska očkovat. Vakcíny, kterými veterináři v současné době očkují, ochrání Vašeho psa před řadou onemocnění. Podívejte se, které nemoci jsou součástí očkovací kombinace DHPPi+LR:

veterinářka a pes

  • Psinka (distemper, D)

Jedná se o virové onemocnění, které většinou probíhá subklinicky. Pokud se nemoc klinicky projeví, může mít buď lehkou, nebo těžkou formu. Následkem je výrazné narušení imunity a související náchylnost k jiným infekcím.

  • Infekční hepatitida (H)

Opět virové onemocnění, tentokrát ale s většinou rychlým průběhem. Zvíře může zemřít už před projevem jakýchkoli příznaků nemoci. Z tohoto důvodu je léčba onemocnění obtížná, a vyplatí se spíše investovat do prevence.

  • Parvoviróza (P)

Virové onemocnění nebezpečné především pro štěňata, u kterých může způsobit rychlý, vodnatý, až krvavý průjem. Štěňata jsou ohrožena nejen nepřijímáním živin, ale především téměř okamžitě nastupující dehydratací. Při takto těžké infekci bývá potřeba štěně hospitalizovat a tekutiny nahrazovat infuzí. Lehké infekce, obzvlášť pokud je štěně chráněno protilátkami, mohou proběhnout bez jakýchkoliv projevů.
zívající fretka

  • Infekční laryngotracheitis (parainfluenza, Pi)

Onemocnění je vyvoláváno kombinací bakteriálních a virových patogenů, mezi ně patří i virus parainfluenzy. Jedná se o suchý, dávivý kašel s náhlým nástupem.

  • Leptospiróza (L)

Bakteriální onemocnění, které může probíhat skrytě a dlouhodobě, ale i perakutně. Příznakem bývá žluté zabarvení sliznic, lékařsky nazývané ikterus. Typické je postižení jater a ledvin, které mohou vlivem infekce i selhat.

  • Vzteklina (rabies, R)

Mezi veřejností dobře známé virové onemocnění, které je přenosné i na člověka. Nemoc je smrtelná, terapie dosud neexistuje. Přenáší se slinami při pokousání, méně často i v kapénkách. U psa může mít dvě formy – tichou a zuřivou.
Zákon ukládá majitelům povinnost očkovat psy proti vzteklině. Očkování proti ostatním nemocem je ale pro jejich závažnost důrazně doporučováno.