Vzdělání

Povinné platby škole?

Přijde vám, že po vás základní škola vyžaduje neustále nějaké platby i když je státní? Takový pocit založený na reálném základě má čím dál tím větší procento rodičů. Málokterá škola totiž po svých žácích, respektive po jejich rodičích nechce žádné peníze.
Kalkulačka peníze
Už od první třídy jsou to vysoké pořizovací náklady na pomůcky a školní tašku. Pokračuje to platbami za pracovní sešity a sešity na psaní, a učebnicemi, platbami na výlety, divadla, lyžařské kurzy, jazykovými zahraničními zájezdy, a o příspěvku na SRPŠ ani nemluvě.
Náklady domácnosti na školu tak jdou do desetitisíců. Podívejme se jsme-li tyto platby povinni škole poskytnout. Zápis v notýsku, v žákovské knížce nebo v elektronickém systému se tváří nekompromisně, mnohdy hovoří slovy: přinesu 1000,- Kč na SRPŠ nebo 700,- Kč na pracovní sešity. Nutno podotknout, že základní a střední vzdělání je v České republice ze zákona poskytováno zdarma, tudíž vy jako rodič sice můžete být požádán o všechny tyto platby, ale škola nemá právo je po vás vymáhat. Z toho plyne, že pokud cokoliv škole zaplatíte je to vaše svobodná vůle.
Prázdná třída
Dítě sice nemá oprávnění se placených akcí účastnit, ale škola mu v době konání třeba nezaplaceného divadla musí poskytnout náhradní výuku ve škole. To samé platí i v případě, že odmítnete zaplatit pracovní sešity. V tom případě je vyučující povinen zajistit žákovi stejný studijní materiál, který se obvykle řeší kopírováním pracovních sešitů nebo psaním přes folii.
Různá sdružení při škole nejčastěji nazvané Sdružení rodičů a přátel školy, každoročně vyžadují do rodičích žáků platbu neboli členský příspěvek a na popud paní učitelky se najednou objeví informace o částce. Mnoho rodičů, aniž by si bylo vědomo na co kam tyto peníze vlastně jdou, zaplatí i když se k žádnému členství ve spolku nezavázalo. Pro členy spolku je tato platba samozřejmě povinná, ovšem členství v žádném spolku nemůže vniknout automaticky, a proto pokud jste členství nikdy nepodepsali ani s ním nesouhlasíte, pak v žádném případě nic platit nemusíte.
Některé částky je vhodné škole poskytnout, právě z důvodu příjemnějších pracovních podmínek svého dítěte. Každopádně je velice nešťastná forma takovýchto sdělení rodičům, kteří jsou uváděni v omyl, když se domnívají, že platbu prostě a jednoduše poskytnout musí.
 

4/5 - (1 vote)