Věda

Proč je dávná potopa světa, jak ji popisuje Bible, nereálná?

Jedním z nejznámějších biblických příběhů je Noemova archa. Noe byl tesař, kterému bylo Bohem uloženo postavit loď, konkrétně archu, předem daných rozměrů, a následně na ni umístit jeden pár od každého druhu zvířat. Bylo to proto, že Bůh se chystal seslat na svět potopu a zahubit tak veškeré lidstvo, neboť bylo hříšné. Ona potopa pak skutečně nastala, a zachránil se jen Noe se svou rodinou a ona zvířata, která nastoupila na archu.

 

Otázkou ovšem je, zda se něco podobného mohlo ve skutečnosti odehrát. Jedním z častých argumentů je fakt, že podobné příběhy jsou známy v mnoha kulturách, které jsou od sebe vzdáleny a neměly spolu žádný kontakt. Jak je tedy možné, že si vypráví podobný příběh?

 

zuřící voda

 

Zde je ovšem potřeba se podívat, zda máme vůbec nějaké fyzické důkazy, že k takovéto rozsáhlé potopě vůbec kdy došlo. A právě zde narážíme na problém – žádné nejsou. A nejen to, bylo dokázáno, že záplava takového rozsahu by byla v dané době nemožná, z jednoho prostého důvodu: na naší planetě zkrátka není dost vody.

 

To ovšem není jediný důkaz, který máme, že k něčemu takovému nedošlo. Tím hlavním je fakt, že geologické výzkumy nám říkají něco úplně jiného. Jednoduše řečeno, vrstvy sedimentů i fosilie jsou rozloženy úplně jinak, než by odpovídalo povodni takového rozsahu.

 

obří záplavová vlna

 

Dále je zde také skutečnost, že ještě dnes existují živé stromy, které by musely být starší než ona potopa. Nehledě na památky po velmi starých civilizacích, jako jsou Sumerové či Egypťané, které rozhodně nebyly poškozeny vodou.

 

Samozřejmě je tu také ona skutečnost, že žádné ze známých zvířat neprošlo v dané době takzvaným „efektem hrdla láhve“, kdy je populace drasticky zredukována, často až na několik jedinců, aby pak začala opět růst. To sebou totiž přináší problémy, neboť nevyhnutelně dochází k příbuzenskému páření. Dobrým příkladem toho jsou například gepardi.

 

Ať už se to tedy milovníkům tohoto mýtu líbí nebo ne, faktem je, že k ničemu takovému ve třetihorách ani čtvrtohorách nedošlo. Jistě, povídka je to pěkná, ale nic víc to není.