Internet

Služby internetu

Spoustu lidí zná internet jako něco, na čem nalezne úplně vše. Webové stránky, které vidíme v prohlížeči je jen jedna ze služeb, které na internetu fungují. Této službě se říká http (Hypertext Transfer Protocol) a je to vlastně taková služba, která přenáší hypertextové dokumenty, které jsou napsány v programovacím jazyce HTML, XML či nějakém jiném.
Rozesílání e-mailů
Tento programovací jazyk má v sobě napsáno, jak se zobrazí celá webová stránka. Od hlavičky až po patičku. Člověk si to ani neuvědomí, že celá webová stránka je napsána pouze pomocí textu a internetový prohlížeč to jen překládá na různá tlačítka či obrázky, které mi pak vidíme.
Další dnes velmi dost používaná služba internetu jsou e-maily. Dnes by asi bez e-mailů nikdo nemohl žít. E-maily mají taktéž spoust protokolů, které je přenášejí. Nejznámější z nich jsou IMAP, POP3 a SMTP. Protokol SMTP umí pouze odesílat poštu, protokol IMAP je ze všech nejvyspělejší, protože umí poštu přijmout i odeslat akorát problém je v tom, že musí být tento protokol správně navržen, jinak by mohlo dojít na serveru k potížím a mohl by se server přetížit. Protokol POP3 ten umí poštu jen přijmout a stáhnout ze serveru do zařízení.
Jako další službu, která se používá například ve velkých firmách je služba VOIP a tato služba umožňuje volání přes internet. VOIP je vlastně protokol, který to zajišťuje. A funguje to tak, že hovor nejde přes mobilního operátora, ale jde přes internet, což se vyznačuje například rychlejším spojením a kvalitnějším zvukem.
Webové stránky přenášeny pomocí hypertextu.
Další z velmi používané služby internetu je například cloud. Cloud znamená v češtině mrak. Je to služba, kterou provozuje nějaký poskytovatel na svém serveru. Je to místo, kam si můžeme uložit své soubory (fotografie, důležité dokumenty atd.). Výhoda cloudu je v tom, že máme všechny dokumenty či soubory dostupné z kterékoliv části světa, jen musíme být připojeni na internet.
Existuje i spoustu dalších služeb, které jsou na internetu poskytovány. Bohužel jich je tolik, že se to nevejde do jednoho článku a proto si o nich napíšeme třeba někdy příště.