Zboží

Výhody solární energie

Výroba vlastní elektřiny je dnes vcelku trendem. Spočívá v prosté přeměně slunečního svitu v elektřinu za pomoci speciální fotovoltaické elektrárny. Co všechno taková elektrárna obsahuje a jaké jsou vůbec výhody solární energie?

alternative-21761_960_720

Alfou omegou není nic jiného než fotovoltaické panely – ty jsou zcela zásadní pro funkci celého zařízení, protože právě oni sbírají ono „světlo“, které pak proměňují v elektřinu. Jsou to ale nejen oni. Další nezbytností jsou kabely, včetně jistících prvků, proudových chráničů a dalších. Kabely jsou odolné vůči vlivům a výkyvům počasí, UV záření i mechanickému namáhání. Slouží k propojení panelů a samotného zařízení, které mění stejnosměrný proud na střídavý (nazývají se měniče či střídače). Konec tvoří rozvaděč či elektrická stanice, z nichž si potom elektřinu berou jednotlivá zařízení.

solar-panel-241903_960_720

A jaké jsou vůbec výhody domácí fotovoltaické elektrárny?

  1. Úspory za energie

Solární energie poslouží jako další zdroj elektřiny, kterou si vyrobíte sami a je proto zdarma. Čím více si jí vyrobíte, tím méně ji bude potřeba kupovat od běžných dodavatelů a tím více tedy ušetříte. Navíc vám mohou pomoc v případě, že se bude běžná elektřina zdražovat.

  1. Rychlá návratnost investice

Protože se jedná o zdroj šetrný vůči životnímu prostředí, existuje hned několik dotačních programů, které vám pomohou, aby se vám investice vložená do fotovoltaické elektrárny co nejdříve vrátila. Bavíme se tak o návratnosti v řádu 5 až 10 let.

  1. Elektrická soběstačnost

V případě pořízení vlastní baterie, si můžete během slunečných dnů našetřit spoustu elektřiny na později. Pokrýt můžete až 80 % veškerých elektrických výdajů.

  1. Ochrana při výpadku

Čas od času musíme řešit přerušení dodávek elektrického proudu od dodavatelů. Protože si ale vyrábíme energii sami, nemusíme se již obávat a čerpat z vlastních zdrojů (opět v případě, že máme akumulátor).

  1. Nízké náklady na údržbu

Po instalování není třeba nijak udržovat panely nebo z nich v zimě odhazovat sníh, aby byly funkční.

  1. Ekologie

Jedná se o řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí – není třeba žádných paliv či jiných zdrojů, které by znečišťovali ovzduší.

  1. Nevyčerpatelný zdroj

Na rozdíl od jiných patří sluneční energie mezi nevyčerpatelné.