Vzdělání

Povinné platby škole?

Přijde vám, že po vás základní škola vyžaduje neustále nějaké platby i když je státní? Takový pocit založený na reálném základě má čím dál tím větší procento rodičů. Málokterá škola totiž po svých žácích, respektive po jejich rodičích nechce žádné peníze. Už od první třídy jsou to vysoké pořizovací náklady na pomůcky a školní tašku. […]